Автобус Mercedes-Benz Rietze auto modelle HO 1.87

 Автобус Mercedes-Benz Rietze auto modelle HO 1.87 Автобус Mercedes-Benz Rietze auto modelle HO 1.87 Автобус Mercedes-Benz Rietze auto modelle HO 1.87

Винтажная модель, бренд: Rietze auto modelle 1990 год.
Марка: Mercedes-Benz
Пр-во: Rietze auto modelle
Масштаб: 1/87 HO
Материал: Пластмасса
Состояние: Новый

2 5ОО ₽